Để ký vào bản kiến nghị sau đây, xin gởi tên họ và địa chỉ về email sau đây :
sosphamminhhoang@googlegroups.com

Cùng nhau vận động tự do cho ông Phạm Minh Hoàng

Chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được lá thư kêu cứu của bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi giảng viên trường Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, cho biết ông đã bị công an bắt giữ ngày 13/8/2010. Lý do có thể là để điều tra về việc ông đã ký tên vào các bản kiến nghị đòi hỏi ngưng khai thác Bauxite ở Tây Nguyên hay đòi hỏi Trung-Quốc trả lại Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo sự hiểu biết của chúng tôi, ông Phạm Minh Hoàng là một người hiền hoà, điềm đạm, luôn luôn sống theo lẽ phải và tôn trọng pháp luật.

Trong thời gian hơn 20 năm du học và làm việc bên Pháp, ông đã được rất nhiều bạn bè, người quen quý mến và nể trọng. Ông đã không tiếc thời giờ và công sức phục vụ cho cộng đồng VN về các mặt xã hội, văn hoá, đóng góp vào việc làm cho người VN ở Pháp được tôn trọng và kính nể.

Trong thời gian 10 năm làm giảng viên Đại Học ở VN, ông đã được rất nhiều sinh viên kính phục và ưa chuộng vì sự tận tâm và nổ lực cuả ông. Nhiều sinh viên đã theo học các lớp huấn luyện thêm kỹ năng do ông đặc biệt giảng dạy để giúp các em có thêm điều kiện thành công. Các đồng nghiệp cuả ông cũng thường công nhận ông luôn tìm mọi sáng kiến, phương cách để góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho giới trẻ ở VN

Tóm lại, ông Phạm Minh Hoàng là một công dân hữu dụng, có tinh thần phục vụ cao cả. Ông vẫn thường bày tỏ mối quan tâm của mình để sao cho đất nước càng thêm an bình và vững mạnh, sự mong muốn được sống và làm việc ở VN, phục vụ cho người VN.

Ông không bao giờ có ý định phá rối an ninh hay gây xáo trộn trong xã hội. Lo lắng cho vấn đề môi sinh chỉ là một hành động công dân đúng đắn. Quan tâm đến chủ quyền đất nước chỉ là bổn phận của mỗi người dân.

Vì vậy chính quyền Việt Nam cần trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng được trở về sống an bình với vợ con và phụng dưỡng bố mẹ già, để chứng tỏ Việt Nam là một nước biết tôn trọng nhân quyền theo Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc.

Chúng tôi thỉnh cầu chính quyền các nước và các cơ quan nhân quyền vận động để chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng

Đồng ký tên :
Những người quan tâm đến sinh hoạt ở Việt-Nam, những bạn hữu, đồng nghiệp, học trò, người quen của ông Phạm Minh Hoàng, giảng viên trường Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

Kiến nghị này sẽ được tuần tự gởi đến
- các cơ sở nước ngoài có hợp tác với Đại Học Bách Khoa TPHCM
- các cơ quan ngôn luân có đăng tin về VN
- những cơ quan tranh đấu cho tự do, nhân quyền trên thế giới
- những cơ quan hành chánh, chính quyền các quốc gia tự do có giao thương hoặc viện trợ cho VN

 

vendredi 3 septembre 2010

Thơ cuả bà Chantal BRUNEL Nghị Viên Quốc Hội và Cố Vấn Khu Vực, Seine et Marne- Pháp Gởi ông đại sứ Lê Kinh Tai, Sứ quán Việt Nam tại PhápBà Chantal BRUNEL muốn lưu ý ông đại sứ về việc ông Phạm Minh Hoàng, giảng viên về Toán học tại Đại Học Bách Khoa TPHCM, bị công an bắt giữ.

Những người dân gốc Việt sống trong điạ phận Bà đã báo động Bà về việc bắt giữ bất công này. Theo như họ cho Bà biết, ông Phạm Minh Hoàng là một giáo sư được sinh viên lẫn đồng nghiệp yêu chuộng, và cũng là một công dân hưũ dụng, hiền hoà và điềm đạm, muốn sống và làm việc tại Việt Nam. Như mọi công dân, ông quan tâm đến những vấn đề bảo vệ môi sinh và vẹn toàn lảnh thổ.

Bà Chantal BRUNEL muốn biết quan điểm cuả ông đại sứ về vụ này, và nếu cái nhìn cuả dân trong điạ phận Bà xác thực, thì yêu cầu ông đại sứ phải kêu gọi các giới chức thẩm quyền Việt Nam xét vấn đề này với tát cả những đặc ân.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire


Để ký tên vào bản kiến nghị, xin để lại tên họ và địa chỉ. Cám ơn quý vị

Pour signer la pétition, veuillez laisser votre nom et l'adresse. Merci de votre support

To sign the petition , could you please enter your full name and your adresse. Thank for your support